IRODÁNKRÓL

Az 1995-ben alapított MAGOS & MAGOS Ügyvédi Iroda teljes körű jogi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek – magyar, román, német és angol nyelven. Az iroda ügyvéd munkatársai jogi tapasztalatuk és a folyamatos szakmai továbbképzések révén mind kereskedelmi és cégjogi, mind polgárjogi ügyekben szakszerűen és hatékonyan tudják kiszolgálni ügyfeleiket. Fennállása óta az iroda folyamatosan bővül, a munkatársak célja a szakmai tapasztalatot ötvözni a dinamikus fejlődéssel.

Az iroda alapítója, Magos Méta Mária ügyvéd 1974-től a Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Magos Szilárd Szabolcs 2005-től az iroda társügyvédje, ugyancsak a Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja és egyben az iroda vezetője. A Magos & Magos ügyvédi iroda elsősorban kereskedelmi és cégjogra, valamint polgárjogra szakosodott.

A Magos & Magos ügyvédi iroda Romániában, Marosvásárhelyen, a Retyezát utca 12. szám alatt működik. A korszerű irodatechnika minden eszközével rendelkező iroda lehetővé teszi a teljes körű elektronikus ügyintézést, emellett tágas, igényesen kialakított tereivel alkalmas ügyfelei számára tárgyalások lebonyolítására, jogi dokumentumok megírására és tranzakciók megkötésére is. Ügyfeleik jelentős részét német jogi és magánszemélyek képezik, az iroda a nagyszebeni német főkonzulátus ajánlását is élvezi.

Az IRZ-hálózat tagjaként szakmai együttműködő partnerekkel rendelkezünk a környező országokban és Európa-szerte. A hálózatot kiemelkedő képességű ügyvédek alkotják, akik németországi tanulmányi továbbképzéseken vettek részt és munkájukban magas szinten használják a német nyelvet.

SZOLGÁLTATÁSOK

Az ügyvédi iroda széles körű jogi szolgáltatást biztosít. Szakmai tevékenységét elsősorban Marosvásárhelyen végzi, de az ügyfelek igényei alapján és a törvényes kereteken belül lehetőség nyílik arra, hogy más városokban vagy akár más országokban is jogi képviseletet vállaljunk.

Főbb tevékenységi köreink

• Cégek állandó képviselete
• Jogi tanácsadás
• Szerződések megszerkesztése
• Ügyfeleink jogi képviselete az összes ítélkező szerv előtt, peres ügyek előkészítése és lebonyolítása
• Követelések behajtása különböző jogi területeken
• Tárgyalások lebonyolítása és tranzakciók megkötése az adósságbehajtás eljárásában, az ügyfelek képviselete a közvetlen egyeztetési eljárásokban
• Bírósági ügyek esetén jogi iratok és perirat megszerkesztése
• Tranzakciók megkötése
• Mediáció és tárgyalási segítség
• Jogi tanácsadás nemzetközi végrehajtásokhoz, jogi képviselet a külföldön kimondott végleges ítéletek elismertetéséhez Romániában
• Stratégia megválasztása a peres ügyek kezelésében, a per elkezdésében, költségek felmérése, megfelelő eljárás kiválasztása
• Az RNPM (ingógarancián alapuló jelzálogszerződések nyilvántartására szolgáló nemzeti adatbázis)-ba való beírások, a Román Kamarák Nemzeti Szövetsége üzemeltető ügynökeként
• Az RNPM-ben bejegyzett, ingógaranciára alapuló jelzálogokra vonatkozó bármilyen információ megkeresése

FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK

Kereskedelmi és cégjog

 • kereskedelmi szerződések megszerkesztése
 • jogi képviselet szerződések egyeztetésénél és tranzakciók megkötésénél
 • követelések gyors behajtása és kényszervégrehajtások
 • bírósági ítéletek kényszervégrehajtásához szükséges kérések megszerkesztése, jogi képviselet a végrehajtási eljárás folyamán
 • fizetési meghagyásos eljárás
 • csődeljárás
 • megegyezések a per során és azon kívül
 • felszólítások, átiratok, kérések megírása
 • képviselet a törvényszékek mellett működő cégbíróságokon
 • cégalapítás, egyesületek, alapítványok, lakótársulások bejegyzése
 • az alapító okirat módosító okmányainak megszerkesztése
 • közgyűlési határozatok, jegyzőkönyvek megszerkesztése
 • cégnév lefoglalása
 • cégkivonatok beszerzése
 • adóigazolások, adószám beszerzése
 • alaptőke növelése/csökkentése
 • társasági részek/részvények átruházása
 • társak belépése/kilépése a cégből
 • ügyvezető/könyvvizsgáló kinevezése
 • másodlagos székhelyek bejegyzése
 • székhelyek módosítása, székhelyek bérleti szerződésének meghosszabbítása
 • névváltoztatások, tagok személyi adatainak változtatása

Munkajog

 • alkalmazottak és alkalmazó cégek közötti mindennemű munkaügyi konfliktus rendezése
 • munkajogi képviselet
 • egyéni és kollektív munkaszerződés megszerkesztése
 • belső rendszabályzat, munkaköri leírás, határozatok

Fuvarjog

 • nemzeti és nemzetközi szállítással kapcsolatos jogi ügyletek lebonyolítása
 • jogi képviselet fuvarjogi ügyekben az állami hivatalok, intézmények és az ítélkező szervek előtt

Bankjog

 • mindennemű banki ügylet lebonyolítása
 • jogi képviselet nyújtása banki hiteleknél
 • jogi képviselet banki végrehajtások esetében

Büntetőjog

 • képviselet és védelem a nyomozási és a törvényszéki szakaszban
 • bűnügyi panaszok megszerkesztése és előterjesztése

Polgárjog

 • többéves szakmai tapasztalat a román állam által elkobzott vagyonok visszaszerzésében
 • szerződések megkötése és felbontása
 • örökösödési eljárások
 • végrendeletek megszerkesztése
 • földügyek
 • telekkönyvi és kataszteri hivatali ügyintézés
 • emberi jogok védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságánál
 • jogi tanácsadás és az ügyfelek jogi képviselete az összes romániai ítélkező szerv előtt

Családjog

 • válás
 • házassági szerződések megszerkesztése
 • vagyonmegosztás
 • gyerekelhelyezés
 • gyerektartás, tartásdíj megállapíttatása
 • apasági perek lebonyolítása
 • gyereklátogatási idő megállapíttatása
 • örökbefogadás

Nemzetközi magánjog

 • külföldi ítéletek elismertetése, kereskedelmi és polgári kötelezettségek végrehajtása
 • nemzetközi kereskedelmi szerződések megszerkesztése, jogi képviselet

IT és szellemi alkotás

 • interneten bonyolított jogügyletek
 • jogi tanácsadás és képviselet márkavédelem, találmányok, tisztességtelen verseny ügyekben
 • szabadalmi bejegyzések ügyintézése
 • ügyfeleink képviselete az Állami Találmány és Védjegy Hivatala előtt

Fogyasztóvédelem

 • panaszok előterjesztése a fogyasztóvédelmi hivatalhoz

Biztosítási jog

 • biztosításokból származó jogok védelme

Közigazgatási jog

 • jogi képviselet romániai intézmények és hivatalok előtt
 • peres ügyek intézése a közigazgatási törvényszéken
 • jogi tanácsadás és képviselet közbeszerzések lebonyolításában és az ezekkel kapcsolatos eljárások során
 

 

Ügyvédi honorárium

Az ügyvédi honoráriumot előzetesen, az ügyvédi szerződés megkötésekor állapítjuk meg, figyelembe véve az ügyvédi hivatást szabályozó 51/1995. számú törvényt és az Ügyvédi statutumot.

Az ügyfelek igényeinek megfelelően az ügyvédi honorárium többféle lehet:

fix ügyvédi honorárium vagy ügyvédi díj (meghatározott összeg a szakmai szolgáltatásért, kifizetendő az elért eredménytől függetlenül; lehet havi, periodikus vagy egy összegben meghatározott) és/vagy

órabér (előre meghatározott összeg minden, az ügyvéd által az ügyre fordított órára) és/vagy

sikerdíj (a jogi szolgáltatástól függően az elért eredményhez kapcsolt díj, amely egy előre megállapított eredmény elérése után fizetendő).

TÁRSAK

MAGOS SZILÁRD SZABOLCS, LL.M.

Szakmai tapasztalat
 • nemzetközi jogi gyakornoki program ügyvédeknek (Nemzetközi Jogi Együttműködésért Német Alapítvány [IRZ], Szövetségi Ügyvédi Kamarák [BRAK], Németországi Ügyvédi Kamarák Egyesülete [DAV], Krah Burghof Schürhoff & Collegen ügyvédi társaság, Köln, 2014. április–június)
 • Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja (2005. február 1-től)
 • gyakorló ügyvéd
 • a Maros Megyei Mediáció Központ főtitkára
 • mediátor
 • direkteladási menedzser (Sound of Vienna GmbH, Bécs, 2001, 2002, négy-négy hónap)
Tanulmányok és továbbképzések
 • mediátor (2006)
  • mediátorképzés (Craiovai Mediáció Központ, 2006)
 • a magánjog mestere (LL. M., 2005)
  • Magánjogi intézmények magiszteri képzés (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg – Erasmus-ösztöndíj, 2004–2005)
 • jogász (2004)
  • jogászképzés (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2001–2004)
  • szakkollégiumi tevékenység (Sapientia Alapítvány Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégiuma, 2002–2004)
  • nemzetközi képzés (Universität Wien, Bécs, jogi kar – az Osztrák Diákszövetség ösztöndíjasa, 2000–2001)
 • középiskolai tanulmányok, érettségi, segédprogramozó (1999)
  • informatika szak (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 1995–1999)
  • ösztöndíjas képzés (Demokrácia Kollégiuma, Pro Europa Liga – PHARE program, 1997–1998)
Beszélt nyelvek
 • magyar (anyanyelv)
 • román (anyanyelvi szint)
 • német (felsőfok, ZMP oklevél, Goethe Institut)
 • angol (felsőfok, Cambridge First Certificate oklevél)
 • francia (alapfok)

MAGOS MÉTA MÁRIA

Szakmai tapasztalat
 • Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja (1974 májusától)
 • ügyvéd
 • a marosvásárhelyi Döntőbíróság bírája (1973–1974)
Tanulmányok
 • jogász (1973)
  • Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, jogi kar (1969–1973)
 • középiskolai tanulmányok, érettségi (1969)
  • marosvásárhelyi 5-ös számú líceum (1965–1969)
Beszélt nyelvek
 • magyar (anyanyelv)
 • román (anyanyelvi szint)
 • német (középfok)
 • francia (alapfok)
Szakmai és közéleti tevékenység
 • APADO (Ügyvédek emberi jogok védelméért egyesület) tagja
 • több sikeres fiatal ügyvéd mentora

HAMAR ANDREA CRISTINA

Szakmai tapasztalat

 • Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja (2016 decemberétől)
 • ügyvéd
Tanulmányok és továbbképzések
 • jogi mesterképzés (2016)
  • Igazságügyi intézmények és szakmák, Petru Maior Tudományegyetem, Marosvásárhely (2015-2016)
 • jogász  (2016)
  • Petru Maior Tudományegyetem, Marosvásárhely, jogi kar (2011–2015)
 • középiskolai tanulmányok, érettségi (2011)
  • Társadalomtudományok-intenzív angol szak, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (2007–2011)
Beszélt nyelvek
 • magyar (anyanyelv)
 • román (anyanyelvi szint)
 • angol (felsőfok)

ÜGYFELEK

Ügyfeleink jelentős részét külföldi, főleg német jogi és magánszemélyek képezik. Az ügyfeleink közé tartozó cégek a piac különböző területein vannak jelen (építőipar, kereskedelem, mezőgazdaság, bankszektor, pénzügy, szolgáltatások, forgalmazás, termelés stb.).

A helyi magánszemély ügyfeleink mellett érkeznek megkeresések jogi ügyekben Németországból, Ausztriából, Romániából, Magyarországról, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából és Izraelből.

Eredményeink egyrészt sok éves tapasztalatunkon, másrészt pedig a folyamatosan kialakított szakmai együttműködéseken alapulnak. Jó kapcsolatokat ápolunk ügyvédekkel, közjegyzőkkel, végrehajtókkal, könyvelőkkel, szakértőkkel, földmérőkkel, fordítókkal, tolmácsokkal és egyéb szakemberekkel. Ily módon ügyfeleinknek teljes körű, a jog területein túlmutató szolgáltatást tudunk nyújtani.

 Az egyének védelméről, a személyes adatok feldolgozásáról és ezen adatok szabad mozgását szabályozó 677/2001-es számú törvény, az ügyvédi hivatást szabályozó 51/1995. számú törvény és az Ügyvédi statutum 64/2011. számú határozata alapján, az ügyvédi irodáknak kötelességük teljes titoktartásban kezelni az ügyfelek személyes adatait, családtagjainak adatait, valamint peres ügyeikkel kapcsolatos adatokat.

Hasznos kapcsolatok

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx – Igazságügyi Minisztérium, ítélkező szervek elektronikus platformja

https://portal.onrc.ro – Országos Cégbíróság

https://co.rnpm.ro/# – ingógarancián alapuló jelzálogszerződések nyilvántartására szolgáló nemzeti adatbázis

www.legex.ro – romániai jogszabályok

http://legislatie.just.ro/ - romániai jogszabályok

http://eur-lex.europa.eu/ - Európai uniós jogszabályok és kiadványok

https://e-justice.europa.eu/home.do – Európai igazságügyi portál

http://www.ancpi.ro/ – Országos Kataszteri és Telekkönyvi Hivatal

http://unbr.ro/ro/ – Romániai Ügyvédi Kamarák Szövetsége

ELÉRHETŐSÉG

MAGOS & MAGOS ÜGYVÉDI IRODA
Retezatului 12
540068 Marosvásárhely
Románia

T +40 265 260 131 // +40 365 806 782
F +40 265 260 131
M +40 744 872 305 // +40 745 592 743
E contact@magos.ro  Név
  Telefon
  Email
  Üzenet