Precizări legale

Magos & Magos reprezintă o grupare în baza Legii nr. 51/1995 a cabinetelor individuale de avocaţi, înfiinţată în scopul exercitării profesiei de avocat prin folosirea în comun a unui patrimoniu şi infrastructuri profesionale, fiind înregistrată şi aprobată de către Baroul Mureş sub nr. 57/2007. Sediul profesional al grupului este în Târgu-Mureş, str. Retezatului nr. 12, România. Asistenţa juridică va fi asigurată, la alegerea clientului, de oricare dintre cabinetele de avocaţi care compun gruparea.

Informaţiile cuprinse pe acest site au caracter exclusiv informativ, nu reprezintă opinia grupului şi nici a avocaţilor membri. Cu toate că depunem toată diligenţa în vederea corectitudinii şi actualităţii datelor, înţelegem să nu ne asumăm nici o răspundere pentru conţinutul paginilor web. Informaţiile nu reprezintă consultanţă juridică, în acest sens contactaţi direct unul dintre avocaţii asociaţi.

Copierea, salvarea, listarea sau distribuţia site-ului, ori referirea la acesta, este permisă doar în formele prescrise pe pagină sau în baza consimţământului exprimat prealabil în scris de către avocaţii Magos & Magos. Litigiile cu privire la prezenta pagină web sunt supuse legilor în vigoare din România, competenţa jurisdicţională aparţinând Judecătoriei Târgu-Mureş.